การทดสอบข้อมูลโดยวิธี Test Data (ต่อ)

หลังจากที่ผมได้เล่าสู่กันฟังถึงรื่องราวของการทดสอบข้อมูลโดย Test Data Methoed (TDM) การสร้างข้อมูลตัวอย่างทดสอบ ขั้นตอนของการจัดทำ Test Data ข้อควรพิจารณา ตลอดจนข้อดี ข้อเสียของการตรวจสอบโดยวิธีนี้กันไปแล้ว วันนี้ผมมีตัวอย่างของการจัดทำ Test Data อย่างง่าย ๆ ในระบบงานเงินฝากขององค์กร/สถาบันการเงินมานำเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางและเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งการจัดทำ Test Data นี้อาจจำแนกตาม จำนวน Cycle ที่จัดทำได้เป็น 1 Cycle และ 2 Cycle

สำหรับในครั้งนี้ ผมขอยกตัวอย่าง Test Data 1 Cycle เป็นตัวอย่างสัก 2 – 3 ตัวอย่างก่อนนะครับ

Test Data 1 Cycle_ตย 1

Test Data 1 Cycle_ตย 2

Test Data 1 Cycle_ตย 3

 

Leave a Reply