คน 6 คน กับ หมวก 6 สี (Six Thinking Hats) กับความคิดที่แตกต่างกันของคนในองค์กร และประชาชนในชาติ (ต่อ)

สวัสดีครับ ยังคงคุยค้างกันเอาไว้ในเรื่องของ คน 6 คน กับหมวก 6 สี หรือ Six Thinking Hats ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของหมวกแต่ละสี ที่สะท้อนความคิดเห็น และความเข้าใจของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม โดยในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงบุคคลที่สวมหมวกไปแล้ว 2 สี คือ หมวกสีขาว (White Hat) และ หมวกสีเหลือง (Yellow Hat)

สำหรับวันนี้ผมจะขอกล่าวถึงบุคคลที่สวมหมวกสีอื่น ๆ ที่เหลือ คือ หมวกสีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง และสีดำ ต่อเลยนะครับ

หมวกสีเขียว (Green Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีเขียว หมายถึง บุคคลที่คิดเชิงสร้างสรรค์ มีจิตนาการ มีความน่าจะเป็น ทางเลือก หรือความคิดใหม่ ได้แก่
– การค้นหาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ ๆ
– การคิดที่ไม่ต้องมีเหตุผลอย่างเป็นตรรก เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดอย่างไม่ต้องมีข้อจำกัดใด ๆ
– การย้ายจากความคิดหนึ่งไปยังความคิดอื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดความคิด หรือทางเลือกที่หลากหลาย

หมวกสีน้ำเงิน (Blue Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีน้ำเงิน หมายถึง บุคคลที่มองภาพรวมในการจัดกระบวนการทางความคิด ได้แก่
– การเน้นการควบคุม หรือการกำกับกระบวนการ
– การจัดระบบความคิด
– การโยงไปสู่การใช้หมวกสีอื่น ๆ
– การกำหนดจุดมุ่งเน้น : ชี้ไปที่ปัญหาและรูปแบบคำถาม
– ความรับผิดชอบในการสรุปผล ภาพรวมและบทสรุป
– ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎ

หมวกสีแดง (Red Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีแดง หมายถึง บุคคลที่ใช้ความรู้สึก ลางสังหรณ์ สัญชาตญาณ อารมณ์และความรู้สึกที่ถูกต้อง เพื่อเข้าใจว่าคนมีอารมณ์และจะจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างไร ได้แก่
– การเข้าใจในปฏิกิริยาของคนที่ไม่ใช้เหตุผล
– การคิดที่ใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ
– การให้คิดโดยไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลหรือเกณฑ์พื้นฐาน
– การยอมให้มีการสำรวจความรู้สึกของผู้อื่น

หมวกสีดำ (Black Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีดำ หมายถึง บุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย โดยตระหนักถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของการแก้ไขปัญหา ได้แก่
– การคิดในเชิงลบ เช่น สิ่งที่จะทำให้บรรลุผลตามที่คาดไว้
– การระมัดระวัง – ไม่โต้แย้ง
– การวิเคราะห์ความเสี่ยง
– การบ่งชี้อันตรายและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
– การบ่งชี้ข้อผิดพลาดในการออกแบบ
– การบ่งชี้ว่าการโต้แย้งไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง ประสบการณ์ที่มีอยู่ ระบบที่ใช้หรือนโยบายที่กำลังพัฒนาอยู่

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ บุคคล 6 คน หรือกลุ่มบุคคล 6 กลุ่ม ที่สวมหมวกทั้ง 6 สีที่ได้นำเสนอไป ก็ขอให้ท่านผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการบริหาร และการจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรหรือกับทั้งตัวท่านเอง

 

Leave a Reply