ผู้บริหารกับการบูรณาการ การจัดการ บางมุมมอง

สวัสดีครับทุกท่าน จากการที่ผมได้เล่าสู่กันฟังในเรื่องเกี่ยวกับ Integrated GRC, Integrated Management ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจและิติดตามของผู้บริหารหลายหน่วยงาน หลายองค์กร หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจในเรื่องการบริหารหลาย ๆ ท่าน โดย GRC ในความหมายใหม่ มีนัยทาง Integrated GRC มากกว่า G + R + C ที่มีลักษณะและแนวความคิดแบบ SILO หรือแยกความคิด ความเข้าใจ และการปฏิบัติออกเป็นส่วน ๆ ตาม G + R + C ดังเดิมนั้น

ผมได้กล่าวถึง GRC ในลักษณะของการบริหารยุคใหม่นี้ไว้ในหลายบทความ และหลาย ๆ หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศหรือขององค์กรกับ GRC เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน แนวความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับ GRC ในแง่มุมต่าง การก้าวสู่การบริหารองค์กรแบบ Integrated Management รวมทั้งความหมาย ความเข้าใจเรื่อง Integrated Audit and Management และอีกมากมายหลายบทความที่เกี่ยวข้องกับ Integrated GRC และ Integrated Management ซึ่งขณะนี้ผมได้นำบทความที่เคยได้กล่าวถึงเหล่านี้ มารวบรวมและลำดับบทความใหม่ในชื่อ CEO /CIO and Integrated Management เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

ท่านผู้สนใจสามารถติดตามและดาวน์โหลด CEO/CIO and Integrated Mangement นี้ได้ที่หน้า Download ครับ

 

Leave a Reply