Archive for ตุลาคม 27th, 2010

การทดสอบข้อมูลโดยวิธี Test Data (ต่อ)

ในหัวข้อของ IT Audit นี้ จากครั้งที่ผ่านมา ผมได้ยกตัวอย่างของการทดสอบข้อมูลโดย Test Data Method – TDM ในระบบงานเงินฝากขององค์กร แบบ 1 Cycle ไปหลายตัวอย่างพอสมควร สำหรับครั้งนี้ผมจะขอยกตัวอย่าง TDM ในระบบงานเงินฝากขององค์กร แบบ 2 Cycle ที่ได้กล่าวถึงไว้ในครั้งก่อน ๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ลองพิจารณาถึงความแตกต่างของการทดสอบข้อมูลโดย Test Data Method ทั้ง 2 แบบ ดังนั้น เราไปติดตามกันเลยนะครับว่า การทดสอบข้อมูลโดย TDM แบบ 2 Cycle ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นอย่างไร

ตัวอย่าง Test Data Method 2 Cycle

Test Data 2 Cycle_ตย 1

Test Data 2 Cycle_ตย 2

Test Data 2 Cycle_ตย 3_1
Test Data 2 Cycle_ตย 3_2

Test Data 2 Cycle_ตย 4_1
Test Data 2 Cycle_ตย 4_2

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/