Posts Tagged "Test Data 1 Cycle"

การทดสอบข้อมูลโดยวิธี Test Data (ต่อ)

การทดสอบข้อมูลโดย Test Data Method – TDM ซึ่งผมได้ยกตัวอย่างของ Test Data ในระบบงานเงินฝากขององค์กร แบบ 1 Cycle ไป 2 – 3 ตัวอย่างในครั้งที่แล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับ คงพอทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพของการจัดทำ Test Data ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้นำเสนอถึงรายละเอียด ขั้นตอนและข้อดี ข้อเสียของการจัดทำไปในครั้งก่อน ๆ สำหรับครั้งนี้ ผมยังมีตัวอย่างของการจัดทำ Test Data แบบ 1 Cycle ที่แตกต่างกันในรายละเอียดมาให้พิจารณาอีกสัก 2 – 3 ตัวอย่าง ไปติดตามกันต่อเลยนะครับ

Test Data 1 Cycle_ตย 4

Test Data 1 Cycle_ตย 5

Test Data 1 Cycle_ตย 6

ครั้งหน้าไปติดตามตัวอย่าง Test Data ในระบบงานเงินฝากขององค์กร แบบ 2 Cycle กันนะครับ

 

การทดสอบข้อมูลโดยวิธี Test Data (ต่อ)

หลังจากที่ผมได้เล่าสู่กันฟังถึงรื่องราวของการทดสอบข้อมูลโดย Test Data Methoed (TDM) การสร้างข้อมูลตัวอย่างทดสอบ ขั้นตอนของการจัดทำ Test Data ข้อควรพิจารณา ตลอดจนข้อดี ข้อเสียของการตรวจสอบโดยวิธีนี้กันไปแล้ว วันนี้ผมมีตัวอย่างของการจัดทำ Test Data อย่างง่าย ๆ ในระบบงานเงินฝากขององค์กร/สถาบันการเงินมานำเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางและเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งการจัดทำ Test Data นี้อาจจำแนกตาม จำนวน Cycle ที่จัดทำได้เป็น 1 Cycle และ 2 Cycle

สำหรับในครั้งนี้ ผมขอยกตัวอย่าง Test Data 1 Cycle เป็นตัวอย่างสัก 2 – 3 ตัวอย่างก่อนนะครับ

Test Data 1 Cycle_ตย 1

Test Data 1 Cycle_ตย 2

Test Data 1 Cycle_ตย 3

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/